SEO инструмент за ключови думи на GoGoWeb

Представям ви инастурмента за ключови думи Keywords Analyzer

Той а наше дело и гарантираме следните му възможности:

  1. Брой уникални думи в текста
  2. Общ брой думи в текста
  3. Разделяне на групи от думи по брой повторения
  4. Статистика за всяка една уникална дума - колко пъти се среща в текста.

В следващата версия ще погледнем и по-далеч, като ще се добавят и опции за преглеждане от URL.

http://www.seochat.com/seo-tools/#onpage-tools

 


Go Go Web