Реклама във Facebook

Услугата реклама във Facebook вкючва:Колко струва facebook реклама?

  • Управление на рекламна кампания във Facebook, с която да увеличите популярността си сред хората, които търсят продукта и услугите Ви.
  • Създаване на рекламни карета с текст и графика.
  • Изготвяне на план-график за спонсорирани публикации във Facebook.
  • Мониторинг и обратна връзка как тече вашата кампанията.
  • Комуникация с потребителите, за която Вие ще бъдете уведомени.

Какво е реклама във Facebook?

Всички постове, под / над които виждате изписано (Sponsored). Цялата им дясна колона с рекламни карета е платена реклама.

Какво е facebook реклама

Кой прави реклама във Facebook?

Всеки бранд, който има клиенти, използващи социалната мрежа, може да намери приложение на рекламата там.

Колко струва рекламата във Facebook?

Различно, зависи от това "къде" рекламирате и към кого е насочена. За всяка кампания се изчислява най-оптимален бюджет според желаните резултати и Вашите възможности.

 

 


Go Go Web