RSA истории

  • On 10.03.2023

Извличане на публичен ключ имайки частен.

openssl rsa -in privateKey.key -pubout -out pubkey.pem