Свързване на магазин към Facebook

  • On 05.12.2023
Към днешна дата 5-Дек-2023 за да покажете продуктите от вашия онлайн магазин във facebook е нужно да следвате няколко стъпки. Преди да започнете трябва да имате: 1 – Продуктов файл във формат CSV включващ съответни колони. Примерен линк: https://SITE.com/feeds_export/fb_csv_feed.csv 2 – facebook страница 3 – “продуктов каталог” в Commerce Manager.   За да закачите продуктовия […]
Read More

SQL replace in the whole DB

  • On 28.04.2023
SELECT CONCAT( ‘update ‘, table_name , ‘ set ‘, column_name, ‘ = replace(‘, column_name,’, ”www.oldDomain.example”, ”www.newDomain.example”);’ ) AS statement FROM information_schema.columns WHERE table_schema = ‘dbname’ AND table_name LIKE ‘wp_%’;
Read More

RSA истории

  • On 10.03.2023
Извличане на публичен ключ имайки частен. openssl rsa -in privateKey.key -pubout -out pubkey.pem
Read More

Nabla / Neologic ERP интеграция с WordPress

  • On 20.02.2023
В тази публикация ще Ви разкажа малко повече за една от последните ни завършени интеграции с ERP ситемата на Набла ( Nabla ) – Neologic. Заданието от клиента беше, да се изгради функционалност на техния сайт чрез която потребител да може да изпрати устройството си (телефон, таблет, лаптоп) за ремонт в техния сервиз и да […]
Read More

Zeron интеграция с OpenCart

  • On 16.02.2023
Наскоро ни се наложи да имплементираме интеграция на ERP програмата Zeron с магазин базиран на OpenCart. Впечатленията ни са, че се работи добре с тях и имат базова документация, която е коректна. Това, което се получи като краен продукт е следното: Качване на поръчки от OpenCart към Zeron – веднага. Обновяване на продуктови цени и […]
Read More

WordPress: Промяна на login страница и логин логика

  • On 16.02.2023
Как да променим логин стрницата? От кухнята на WordPress ще споделя малко повече информация с примери с код. // Смяна на логото function wpb_login_logo() { ? style type="text/css" #login h1 a, .login h1 a { background-image: url(https://domain.bg/wp-content/uploads/2022/11/logo.png); height: 200px; width: 200px; background-size: 100% 100%; background-repeat: no-repeat; padding-bottom: 10px; background-position: center; } /style ?php } add_action( […]
Read More

Работа с WebP в windows 10

  • On 06.04.2022
Напоследък все по-често виждаме файлове с разширение .webp и се налага по-често да ги отваряме и редактираме. Формата не е нов, но се налага от Google от известно време заради значително по-малкия размер файлове, които възпроизвеждат аналогично качество на изображението както добре познатия jpeg. В този ред на мисли нека разгледаме какви са възможностите да […]
Read More

WhatsApp / Viber бързи поръчки

  • On 24.01.2022
Тази публикация ще търпи развитие поради експерименталния характер на тази функционалност на нашите магазини. Концепцията е проста, на страницата за финализиране на поръчката да има възможност даните за поръчката да се изпратят посредством чат съобщение директно до телефона на магазина. Използвайки функционалмностите които са достъпни към момента за всеки потребител на смарт устройство тази функционалност […]
Read More

SOP Процедура за продуктови снимки за онлайн магазин

  • On 30.12.2021
При заснемане на продукти за онлайн магазин се прилага процедура както е описана по-долу. Преди всичко трябва да има подготвен excel-ски файл с минимум две колони продуктов код и име на продукт. Ако се добави и колона категория ще бъде улесняващо. Колона продуктов код трябва да съдържа УНИКАЛЕН за магазина код, който може да се […]
Read More

Как онлайн магазинът ни да приема плащания през ePay / EasyPay?

  • On 31.03.2021
Тази публикация е предвидена за онлайн търговци. Ако търсите касите на ЕasyPay кликнете тук. Какво се иска от собственика на онлайн магазин за да се получи плащане през EasyPay? 1 – Регистрация като юридическо лице в сайта https://www.epay.bg/v3main/registration 2 – Договорът да се попълни, разпечата в 2 екземпляра, подпише и подпечата. https://www.epay.bg/v3main/img/contract_epay_easypay.pdf 3 – Копие […]
Read More