SOP Процедура за продуктови снимки за онлайн магазин

  • On 30.12.2021

При заснемане на продукти за онлайн магазин се прилага процедура както е описана по-долу.

Преди всичко трябва да има подготвен excel-ски файл с минимум две колони продуктов код и име на продукт. Ако се добави и колона категория ще бъде улесняващо.

Колона продуктов код трябва да съдържа УНИКАЛЕН за магазина код, който може да се измисли предварително за всеки продукт.

Добра практика е кода да съдържа абривиатура или число за категорията към която принадлежи.

Този файл трябва да се предостави на фотографа за да може той по време на снимачните работи да задава като име на продукта съответния код.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ФОТОГРАФ

В папката на експорта снимките трябва да изглеждат така:
—————————————–
701__.jpg
701__-2.jpg
701__-3.jpg
702__.jpg
702__-2.jpg
702__-3.jpg

Името на всеки файл се конструира по следния начин:
—————————————–
УНИКАЛЕН Продуктов код на латиница и/или цифри и/или space и/или тире/минус с дължина до 20 знака: [a-zA-Z0-9 -]{1,20}
последван от разделиртел “__” (две долни черти без кавичките)

последван от “.” (точка без кавичките) е ГЛАВНА / thumb снимка ;
или
последван от “-1”, “-2” и т н (наставки без кавичките) са поредни снимки за продуктова страница. Сортирани А -> Z

последван от “extension” (без кавичките) най-често jpg / png

*** При експорт от Lightroom се избира – custom name.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ

  • Всички снимки трябва да са в една пропроция на ширина към височина – например 1:1 .
  • Снимките е желателно да са квадратни за максимално добро представяне на всички устройства.
  • За фотографа – да са на 300dpi с максимално (JPEG) качество около 4-5 Mb всяка.
  • За сайта – които ще се качат на сайта да са на 72dpi с големина около 1-2 Mb всяка.
  • За сайта максимална дълина на страна 2000px.
  • Формат jpg .

Пояснение: Снимките от фотографа ще преминат автоматична компресия и преоразмеряване преди качване в онлайн магазина така че е добре да разполагате с качествените снимки.

 

ЗА УЕБ АДМИНИСТРАТУРА

Команда за img2csv кавичките се използват
—————————————–
// -i път до папката съдържаща снимките
// -o път до файла резултат; ако не се окаже файл filelist.txt се създава в папката на експорта.
// filelist.txt – tab separated CSV with headers – за директен copy/paste в excel

img2csv.exe -i “D:\photos\export”
или
img2csv.exe -i “D:\photos\export” -o “D:\photos\export\image_list.tsv”