WordPress: Промяна на login страница и логин логика

 • On 16.02.2023

Как да променим логин стрницата?

От кухнята на WordPress ще споделя малко повече информация с примери с код.


// Смяна на логото
function wpb_login_logo() { ?
  style type="text/css"
#login h1 a, .login h1 a {
	background-image: url(https://domain.bg/wp-content/uploads/2022/11/logo.png);
	height: 200px;
	width: 200px;
	background-size: 100% 100%;
	background-repeat: no-repeat;
	padding-bottom: 10px;
	background-position: center;
}
  /style
?php }
add_action( 'login_enqueue_scripts', 'wpb_login_logo' );


// Смяна на линка на логото
function wpb_login_logo_url() {
  return home_url();
}
add_filter( 'login_headerurl', 'wpb_login_logo_url' );

// Смяна на alt, title пояснителен текст на логото
function wpb_login_logo_url_title() {
  return 'Ime na saita';
}
add_filter( 'login_headertitle', 'wpb_login_logo_url_title' );

// Смяна на страницата за регистрация
function user_registration_login_init () {
   if( ! is_user_logged_in() ) {
		 if($_GET['action'] == 'register'){
    		wp_redirect( '/registration' );
      exit;
		 }
   }
}
add_action( 'login_init', 'user_registration_login_init' );

// Скриване на WP логото в админбар лентата при логнат потребител
function example_admin_bar_remove_logo() {
  global $wp_admin_bar;
  $wp_admin_bar->remove_menu( 'wp-logo' );
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'example_admin_bar_remove_logo', 0 );