Разработка на OpenCart extensions

Имаме богат опит в разработването и модификацията на теми /модули / добавки / компоненти / плъгини с общо наименование на английски – Extensions за Open Cart от v1.5.6.4 до последна версия.

Ако имате магазин на по-стара версия на OpenCart и искате да има нова функционалност без да се налага миграция към нов магазин или нова версия можем да вградим желаните функционалности или дизайн на място без прекъсване на работата на магазина. Познаваме системата из основи и можем да разработим всичко което поискате върху нея.

Добавките, които създаваме се използват най-често за улесняване / ускоряване на работата на хората управляващи магазина.

Пример за изработени функционалности:

– интеграцията с външна складова система или CRM / ERP системи за управление на наличностите.

– извеждане на листа с продуктите за интеграция с външни платформи за продажби за сравнение на цени / facebook / instagram

– бързо обновяване на наличности чрез copy/paste от excel

– бързо обновяване на цени чрез copy/paste от excel

– синхронизация на валутни курсове с БНБ или друг доставчик

– система за наградни точки спрямо сумата на предходни платени поръчки

– показване на цени във валута според географското положение на потребителя
– показване на език на магазина според географското положение на потребителя
като потребителя може да избере друго в последствие и системата запомня неговото предпочитание

– скриване на цени за определени държави отново според локацията на потребителя

– пренасяне на кошницата с продукти и отстъпки посредством линк

Това е много интересен автоматизиран инструмент и помага за маркетинг кампаниите впоследствие. Например може да се добавят кои да е продукти в кошницата на магазина, да се постави код за отстъпка и да се копира линк за банер във социалните мрежи. Когато потребител кликне на линка автоматично му се добавят продуктите и кода за отстъпка в количката.

– стор локатор за показване на карта и търсене на физическите магазини на фирмата с възможност за упътвания от на Google Карти

и други.

Системата има много стабилна и отлично структурирана MVC-L архитектура и ясно се разграничава кое къде трябва да бъде поставено. Отделно има възможност за модификация на кода си посредством OCmod / vQmod по време на изпълнение на скриптовете и дава поле за допълнителна гъвкавост, но трябва да се подхожда внимателно за да се избегнат конфликти между добавките използващи OCmod / vQmod функционалността.

Системата OpenCart има значителни предимства и като функционалности и като скорост пред WordPress + WooCommerce (и други) блог базирани сайтове за продажби.